انواع سلول در بدن انسان را بشناسید

مجموعه : گزارشات علمی

سلول بدن,سلول انسان,سلول خونی

انواع سلول در بدن انسان را بشناسید

بدن انسان از تریلیون ها سلول تشکیل شده. هر گروه کاری انجام می دهند و با هم همکاری دارند تا ما به حیات ادامه  دهیم. بیش از ۲۰۰ نوع سلول در بدن توسعه می یابد و هر سلول ، ساختاری ویژه دارد که با کاری که انجام می دهد ، مطابقت دارد. اگرچه گروههای بسیاری با توجه به مشخصات ویژه آنها شناسایی شده، بیولوژیست ها ، سلولها را با توجه به قابلیت های کلی آنها به دسته هایی تقسیم کرده اند.

سلولهای اپیتلیال
سلولهای اپیتلیال ، به عنوان یک پوشش در درون و بیرون بدن ایفای نقش می کنند. این سلولها می توانند گرد باشند یا مکعبی شکل ، یا تخت باشند. و اغلب سیلیا(مژک) دارند. مژک ها زائده های مویی شکل کوچک ، بر سطح آنها است که بوسیله این مژک ها مواد خارجی را جارو می کنند.

سلولهای اپیتلیال,سلول بدن,انواع سلول

سلولهای عصبی
سلولهای عصبی مغز و نخاع و تمام عصب های منشعب از این دو را می سازند. ساختمان دراز و باریک سلولهای عصبی به آنها کمک می کند تا سیگنال های عصبی را در کل بدن هدایت کنند.خیلی از سلولهای عصبی ، لایه ای از چربی روی خود دارند که کمک به جریان سریع تر سیگنال ها می کند. البته در فواصلی این لایه های چربی قطع می شوند و از همین قسمت های برهنه کار انتقال انجام می شود. پوشش دار بودن کمک می کند تا سیگنال به شکل پرشی در نقاط برهنه فقط فرود بیاید.

سلولهای گیرنده نوری
دو نوع سلولهای گیرنده نوری داریم. سلولهای میله ای  و سلولهای مخروطی. این سلولها در شبکیه چشم قرار دارند. که به ما قدرت بینایی می دهند. همچنین تشخیص رنگ هم توسط این سلول ها است.

سلول های استخوانی
اگرچه بافت استخوانی شامل انواع سلولها است ، ولی عمده سلولها نوعی سلول به نام استئوسیت(سلول استخوانی) است. این سلولها ساختار استخوان را می سازند و آزاد سازی کلسیم به خون را کنترل می کنند.

سلول های عضلانی
سلول های عضلانی ، که به نام فیبرهای عضلانی نامیده می شوند، سلولهای دوکی شکلی هستند که در دسته هایی قرار می گیرند و عضلات را می سازند. ساختار کشیده آنها ، به آنها اجازه می دهد که واحدهای ساختمانی آنها به نام اکتین و میوزین بتواند نقش انقباضی خود را انجام دهد.

سلولهای چربی
سلولهای چربی ، نقش ذخیره چربی را بر عهده دارند. و در مواقع لزوم آن را آزاد می سازند. آنها حوالی اندامهای داخلی و زیر پوست وجود دارند.

سلولهای قرمز خون
سلولهایی کوچک و گرد و دیسکی شکل هستند. نقش این سلولها انتقال اکسیژن در بدن است. ساختار خاص آنها اجازه می دهد با فشرده کردن خود از رگهای کوچک عبور کنند و اکسیژن را به همه جا برسانند.

سلولهای سفید خونی,سلول خونی,سلولهای بدن انسان

سلولهای سفید خون
سلولهای سفید خون ، مانند ماکروفاژ یا لکوسیت ، آزادانه ، در حال پرسه هستند. آنها با باکتری ها یا مواد خارجی مبارزه می کنند. و این کار را با بلعیدن و نابود کردن آنها انجام می دهند. این سلولها همچنین در تنظیم سیستم ایمنی نقش دارند.

فرستادن دیدگاه


عضویت در خبرنامه
  • 1.در صورتیکه تمایل دارید مطالب سایت به ایمیل شما ارسال شود لطفا ایمیل خود را در کادر زیر بنویسید.
  • 2.از ایمیل شما به هیچ عنوان استفاده تبلیغاتی نخواهد شد.
  • 3.هر شب فقط یک ایمیل برای شما ارسال میشود که هیچ گونه تبلیغاتی نداشته و فقط لینک مطالب جدید داخل آن خواهد بود.
  • 5.بعد از ثبت ایمیل کد فعال سازی به ایمیل شما ارسال میشود حتما روی لینک داخل ایمیل کلیک کنید تا ایمیل شما تایید شود
  • 6.در صورتی که ایمیل خود را تایید نکنید مطالب سایت برای شما ارسال نخواهد شد
  • 4.هر زمان که بخواهید فقط با یک کلیک عضویت شما حذف خواهد شد.


آخریـــن هـــای گـــالـــری عـــکـــس